Tash muret kanë emër te ri: " ZENON PANEL"

Back

Materiali ndërtimor më izolues, më rezistent ndaj tërmeteve dhe më i lehtë në botë.

Raport

Atest nga Universiteti "Shen.Kirili dhe Metodij"

Zenon Panel është një teknologji e re e ndërtimit,  që përdoret anë e mban botës për ndërtimin e ndërtesave. Në fillim të viteve 70-ta të shekullit të kaluar sistemi Zenon Panel është përdorur për her të parë në Shtetet e Bashkuara për ndërtimin e shtëpive dykatëshe, pastaj në vitet e 80-ta mori hov në tregun Evropian. Tashmë ky lloj ndërtimi është i popullarizuar anë e mban botës.

Përbërja

Zenon Panelat janë panela të parafabrikuara që përbëhen prej një tufe telash të salduara në formë 3 dimenzionale, me bërthamë prej stiroporit e pozicionuar mes dy faqeve prej teli të salduar në form rrjete. Dy faqet e tufës 3 dimenzionale përbëjnë një sipërfaqe telash horizontal dhe vertikal me distanc 10cm njëra prej tjetrës që formojnë një motiv të rrjetës, ku telat janë prej celikut të galvanizuar me përmbajtje të ulët të karbonit dhe kanë trashësi 3mm. Në cdo 1m2 (katror) të Zenon Panelit ka 200 lidhje(nyje) që gjat prodhimit janë të  salduara mes veti me anë të maqinës plotësisht të automatizuar.Zenon Panel-i pastaj mund të shëndrohet në mur me anë të betonit që zbatohet në të dy anët e Zenon Panelit në vendin e ndërtimit.

Preview - Përbërja

Përdorimi

Mund të përdoret si:

  • Mur i jashtëm strukturor dhe jo-strukturor
  • Mur i brendshëm strukturor dhe jo-strukturor
  • Strukturë mbajtëse për ndërtesa një ose dykatëshe
  • Përforcues për ndërtesa me skelet celiku që janë pak të dëmtuara
  • Sistem catish
  • Mur ndarës
Preview - Përdorimi

Advantage

Preview -

Fortesi

Preview -

Forward

Referensa

Shtepi Private - Nerez, Shkup
Shtepi Private - Shtip, Maqedoni
Objekt Banimi - Lagja Kisela Voda, Shkup,
Kompleks Dyqanesh - Pazari i Madh, Gostivar,
Objekt Banimi - Restorant Lovec, Gostivar,
Ville ne Leunove - Mavrove, Gostivar,

Kontakt

Mob: +389 (0)75 215 046
Tel/Faks:+389 (0)42 214 352
Telefon: +389 (0)42 222 507
Mob: +389 (0)70 215 046
Adresa: Rr. Boshko Cvetkoski Nr.1, 1230, Gostivar.
e-mail: info@zenonpanel.com.mk

Deponent: Pro Kredit Bank AD
Nr. i zhiro llogarise: 380300795400192

Zenon Panelat ne Fejsbuk