Сега ѕидовите имаат ново име: " ЗЕНОН ПАНЕЛ"

Back

Најсигурен систем за градба на лесни градежни објекти со термичка и звучна изолација.

Izvestaj

Атест од Универзитет "Св.Кирил и Методиј"

Зенон Панел, е една нова технологија во градежништво, што се користи во разни земји низ целиот свет за изградба на градежни објекти. Во почетокот на 70-ите години од минатиот век, системот на изградба со Зенон Панели за прв пат е користен во САД за изградба на куќи и вили. Покасно во 90-ите овој вид на изградба се популаризираше во Европскиот пазар. Овој вид на изградба сега е популаризиран низ целиот свет.


Состав


Употреба

Се користи за

  • Надворешни носечки и неносечки ѕидови
  • Внатрешни носечки и неносечки ѕидови
  • Носечка структура за еднокатни или двокатни објекти
  • Зајакнување и санација на објекти со челична конструкција
  • Покриви
  • Преградни ѕидови
Preview - Употреба

Споредба на Тежината на Материјалите


Еквивалентни Дебелини на Термичката Изолација


Forward

Референца

Приватна Куќа - Нерези, Скопје
Приватна Куќа - Штип
Стамбен Објект - Кисела Вода, Скопје,
Комплекс на Продавници - Голем Пазар, Гостивар,
Стамбен Објект - Ресторант Ловец, Гостивар,
Вила Леуново - Маврово,

Контакт

Моб: +389 (0)75 215 046
Тел/Факс:+389 (0)42 214 352
Телефон: +389 (0)42 222 507
Моб: +389 (0)70 215 046
Адреса: Ул. Бошко Цветкоски Бр. 1, 1230, Гостивар, Македонија
е-маил: info@zenonpanel.com.mk
info@zenonpanel.com.mk

Депонент: Про Кредит Банка АД
Бр. на жиро сметка: 380300795400192

Зенон Панел во Фејсбук