Употреба

Се користи за

  • Надворешни носечки и неносечки ѕидови
  • Внатрешни носечки и неносечки ѕидови
  • Носечка структура за еднокатни или двокатни објекти
  • Зајакнување и санација на објекти со челична конструкција
  • Покриви
  • Преградни ѕидови